UCHWAŁA NR XXX/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Lewinie Brzeskim.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-25

Sprawdź komunikat.

Pobierz treść planu.