UCHWAŁA NR XXII/225/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowości Jarnołtówek – część „A”

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 16.10.2012r.

Sprawdź komunikat.

Zobacz treść planu (PDF).