UCHWAŁA NR X/112/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.08.2011r.

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).

Rysunki planu:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/112/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 czerwca 2011 r.