UCHWAŁA NR X/110/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parków wiatrowych we wsiach Charbielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary Las, Sucha Kamienica.

Opublikowano w dzienniku urzędowym dnia: 24.08.2011r.

Sprawdź komunikat.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Rysunki planu:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/110/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/110/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/110/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 czerwca 2011 r.