mpzpUchwała Nr XXXVIII/604/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf