mpzpUchwała Nr XXXV/552/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-15

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf