UCHWAŁA NR XXXVI/826/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Tysiąclecia oraz dla obszaru w rejonie ulicy Domasławskiej we Wrocławiu.

Uwagi: TRACI MOC uchwała nr XXV/817/00 RMW z 19.10.2000 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2001 r. Nr 1, poz.10) w zakresie objętym uchwałą nr XXXVI/826/12.

Data ogłoszenia w dzienniku urzędowym: 5.03.2013r.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).