UCHWAŁA NR XXIV/150/13 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Centawa, w Gminie Jemielnica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 13.02.2013r.

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).