mpzpUchwała nr XXXVII/438/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wilkaski i Wilkasy– Gmina Giżycko


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).