mpzpUchwała nr XLI/290/14 Rady Gminy Dywity z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w obrębie geodezyjnym Różnowo, gmina Dywity


Data uchwalenia: 2014-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).