mpzpUchwała nr XLV/463/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w części obrębu geodezyjnego Gietrzwałd


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).