mpzpUchwała nr XXXII-366/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).