mpzpUchwała nr LIV/309/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).