mpzpUchwała nr LIII/277/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).