mpzpUchwała nr XLIX/347/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Nadbrzeżna


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).