mpzpUchwała nr XLIII/325/13 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec


Data uchwalenia: 2013-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf