mpzpUchwała nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).