Powiat słubicki

mpzpUchwała nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIV/433/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Konopnickiej oraz terenu położonego przy ul. Nadodrzańskiej w Słubicach.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIV/432/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenów przy ul. Wawrzyniaka.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/348/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Słowackiego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-02

Zobacz treść planu (PDF).