mpzpUchwała nr LIV/433/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Konopnickiej oraz terenu położonego przy ul. Nadodrzańskiej w Słubicach.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).