mpzpUchwała nr LIV/432/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenów przy ul. Wawrzyniaka.


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).