mpzpUchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).