UCHWAŁA NR XXIV/142/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrósty przyjętego uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2011 r.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-27

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).