UCHWAŁA NR XXIV/143/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościęcin przyjętego uchwałą Nr VIII/32/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 26 maja 2011 r.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-26

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).