UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice przyjętego uchwałą Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 14 października 2010 r.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-27

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).