mpzpUchwała Nr XLVII/722/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Kozielskiej i Jana Kochanowskiego.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).