mpzpUchwała Nr LXI/921/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skansen” w Opolu


Data uchwalenia: 2014-07-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).