mpzpUchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Zobacz treść planu (PDF).