mpzpUchwała nr XLIV.426.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej „Ełk – Kajki IV”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).