mpzpUchwała nr XLIV.423.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk - Piękna, Koszykowa”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).