mpzpUchwała nr XLV/583/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).