mpzpUchwała nr XLIV / 565 / 14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).