mpzpUchwała nr XLIX/470/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 20 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wolica


Data uchwalenia: 2014-06-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).