mpzpUchwała nr XXXII/234/14 Rady Gminy Grabów z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów – dla obszaru wsi Jaworów


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).