mpzpUchwała nr XXXVII/46/2014 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wielgomłyny oraz w obrębach geodezyjnych: Myśliwczów i Kolonia Myśliwczów


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).