mpzpUchwała nr XLV/262/2014 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Nadpilicznej 2 w miejscowości Spała w Gminie Inowłódz”


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).