mpzpUchwała nr LVII/394/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbanistycznego Korabka w rejonie ulic Armii Krajowej - Nadbzurzańskiej


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).