mpzpUchwała nr LVII/395/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, w rejonie ulicy Kurkowej


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).