mpzpUchwała nr XXXIX/308/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Sieradza.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).