mpzpUchwała nr XXXIX/306/2014 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podmiejska, 3 Maja i Armii Krajowej w Sieradzu.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).