mpzpUchwała nr XC/1853/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Jugosłowiańskiej, Goździkowej i Majowej


Data uchwalenia: 2014-07-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).