mpzp Uchwała nr XVI/92/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-21

Zobacz treść planu (PDF).