mpzpUchwała nr XXXV/333/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Dolny”


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-27

Zobacz treść planu (PDF).