mpzpUchwała nr XL/256/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „I” Dworzyska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf