mpzpUchwała nr XLVII/307/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Chełmna dla jednostki strukturalnej „C” Rybaki.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).