mpzpUchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo gm. Stolno.


Data uchwalenia: 2011-07-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.PDF
Zalacznik2.PDF