mpzpUchwała nr L/234/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).