mpzpUchwała nr XXXII/196/2014 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).