mpzpUchwała nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 7 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek numer 36/11, 35, 23/1 we wsi Rościmin na terenie gminy Mrocza


Data uchwalenia: 2014-03-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-01

Zobacz treść planu (PDF).