mpzpUchwała nr XXXVIII/274/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części wschodniej i w części zachodniej miejscowości Toporzysko, gmina Zławieś Wielka


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).