mpzpUchwała nr XLIII/57/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Okrzei, Wojska Polskiego, Kilińskiego i Kościuszki.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).